Privacybeleid

Privacybeleid

Over ons privacybeleid
Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te weten komen als u gebruikmaakt van onze dienstverlening op www.villaflor.nl. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op. Datum laatste aanpassing: 25 mei 2018

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Gebruik van www.villaflor.nl
Voordat u gebruik kan maken van onze webshop moet je u zich eerst registreren. Daarvoor geeft u een e-mailadres op. Daarmee maken wij vervolgens een account aan en sturen u een wachtwoord om uw account mee te beveiligen. In uw account kunt u uw profiel aanvullen met verschillende persoonsgegevens. Deze worden gebruikt voor het leveren van onze diensten. Hierbij gaat het om de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, plaatsnaam, land, mailadres, telefoonnummer, IP adres vanwaar de bestelling is gedaan ,bedrijfsnaam, kvk nummer (optioneel), BTW nummer (optioneel). Deze persoonsgegevens mogen wij verwerken ter uitvoering van de overeenkomst die u met ons aan bent gegaan.

Wij bewaren deze gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Webwinkelsoftware Mijnwebwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Mijnwebwinkel heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mijnwebwinkel is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een firewall en een sterk wachtwoordbeleid. Data wordt in de EU op ISO27001 gecertificeerde servers opgeslagen. Mijnwebwinkel maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Mijnwebwinkel behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Boekhoudprogramma Offective
Voor de administratieve afhandeling van de bestellingen, maken wij gebruik van het online boekhoudprogramma Offective. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Offective heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Mailinglijsten

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via info@villaflor.nl

Verzenden en logistiek

DHL en Collect & Deliver
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL en Collect & Deliver voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw e-maladres, bedrijfsnaam, adres en woonplaatsgegevens met deze partijen te delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij  gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U heeft het recht om:
× uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
× inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
× het laten corrigeren van fouten;
× het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
× toestemming die je het gegeven in te trekken;
× bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Opmerkingen of klachten? Als u vindt dat wij u  niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar u gevestigd bent. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
VillaFlor Interiors
Vincent Van Goghstraat 25
5121 CK Rijen
T 0161-743101
info@villaflor.nl
KVK 59768630

Over ons privacybeleid
Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te weten komen als u gebruikmaakt van onze dienstverlening op www.villaflor.nl. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op. Datum laatste aanpassing: 25 mei 2018

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Gebruik van www.villaflor.nl
Voordat u gebruik kan maken van onze webshop moet je u zich eerst registreren. Daarvoor geeft u een e-mailadres op. Daarmee maken wij vervolgens een account aan en sturen u een wachtwoord om uw account mee te beveiligen. In uw account kunt u uw profiel aanvullen met verschillende persoonsgegevens. Deze worden gebruikt voor het leveren van onze diensten. Hierbij gaat het om de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, plaatsnaam, land, mailadres, telefoonnummer, IP adres vanwaar de bestelling is gedaan ,bedrijfsnaam, kvk nummer (optioneel), BTW nummer (optioneel). Deze persoonsgegevens mogen wij verwerken ter uitvoering van de overeenkomst die u met ons aan bent gegaan.

Wij bewaren deze gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Webwinkelsoftware Mijnwebwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Mijnwebwinkel heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mijnwebwinkel is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een firewall en een sterk wachtwoordbeleid. Data wordt in de EU op ISO27001 gecertificeerde servers opgeslagen. Mijnwebwinkel maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Mijnwebwinkel behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Boekhoudprogramma Offective
Voor de administratieve afhandeling van de bestellingen, maken wij gebruik van het online boekhoudprogramma Offective. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Offective heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Mailinglijsten

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via info@villaflor.nl

Verzenden en logistiek

DHL en Collect & Deliver
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL en Collect & Deliver voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw e-maladres, bedrijfsnaam, adres en woonplaatsgegevens met deze partijen te delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij  gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U heeft het recht om:
× uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
× inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
× het laten corrigeren van fouten;
× het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
× toestemming die je het gegeven in te trekken;
× bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Opmerkingen of klachten? Als u vindt dat wij u  niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar u gevestigd bent. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
VillaFlor Interiors
Vincent Van Goghstraat 25
5121 CK Rijen
T 0161-743101
info@villaflor.nl
KVK 59768630

0